Hỗ trợ trực tuyến

Chức năng của dầu nhớt là gì?

 

Nhiệm vụ chính của dầu nhớt là

1.Hạn chế ma sát, giảm thiểu tổn thất vật liệu và mài mòn bằng cách đem lại một lớp màng dầu giữa các bê mặt kim loại

2.Giảm tiếng ồn động cơ

3.Chức năng làm kín giữa pitton và ống lót

4.Giảm nhiệt độ hoạt động

5.Hiệu quả làm sạch

6.Trung hòa axit

7.Giảm thiểu ăn mòn

8.Chức năng thủy lực

Chia sẻ kinh nghiệm
SẢN PHẨM DẦU NHỚT